Drömuppdateringen av Svensk Travsport

Hej Svensk Travsport med flera!

Jag heter Fredrik Fransson. Några av er känner jag och ni känner mig.
Jag har varit proffstränare i ett år i Svensk Travsport. 

Jag ska va ärlig, som amatör tränade jag andras hästar trots att det inte faller i god jord med licenssystemet. Jag kände mig tvingad att bli proffs till slut. Vilket med facit i hand var ett riktigt bra beslut – för TDS-systemet är en fantastisk lösning. Tack för det ST!
Men det har också varit frustrerande. Vi sitter på en grym potential – men…

Jag är säker på att det behövs nyheter från Svensk Travsport. Precis som det behövs nyheter, visioner, mål och en bra ”personalpolitik” för att lyckas i andra verksamheter. Det behövs lite jävlar anamma från ST.
Det behöver HÄNDA saker. Vi behöver förändra oss. Vi behöver ta ett rejält stort digitalt steg för att våra potentiella kunder (blivande hästägare) ska bli taggade på trav och hästägande. Och samtidigt behålla de hästägare som redan är aktiva!
Svensk Travsport är de aktiva – VI behöver en kraftfull satsning på vårt digitala liv.
Ni som driver ST – hjälp oss genom att kratta manegen för oss.

Här kommer ett konkret förslag som gör hästägande, travträning och uppfödning mycket enklare för oss.

Ägare:
Vi vill kunna registrera ägare direkt via hemsidorna. Med ex. bankid ska jag som säljare eller ansvarig för hästen kunna registrera nya ägare när jag vill. Det sker enklast med att man fyller i ägarnas personnr eller organisationsnummer. Sedan godkänns ägandet av den blivande ägaren på sin privata sida.

Ex. om fem personer äger en häst ihop, jag som travtränare äger 20% (den delen ska således inte faktureras mig), en ägare har 30%, en har 40% och en har de sista 10%. Idag måste en av oss stå som företrädare och på så vis vara ansvarig för både inkomsterna och utgifterna. Det är fel enligt mig, givetvis bör varje andelsägare stå för sin egen del och på så vis kunna ta del av in- och utgifter direkt istället för att det ska faktureras eller ännu värre skickas svarta pengar mellan delägarna.

Givetvis ska detta vara transparent så att delägarna kan se varandras förehavanden (ex. uteblivna betalningar), framför allt hästens tränare ska kunna ha koll på vad som sker.
Tränaren ska också kunna differentiera träningsavgiften, beroende på hur mycket man äger eller om det finns anledningar till olika kostnader.
Skatteverket borde också gilla detta då man enkelt kan ta ut en rapport över årets hästägande (när man vill), om man har månadsredovisning, kvartal eller helår på sitt hästföretagande.
Tänk vad bra att kunna se ”årets” plus och minus!

Det skulle underlätta mycket ex. vid andelsägande. Många gånger kan det ta tid innan en hästs andelar sålts och då vill man ändå kunna registrera de som redan köpt in sig. Travtränaren eller ex. uppfödaren ska kunna stå fortsatt som ägare till de andelar som ännu inte sålts.
På så vi skulle man också kunna fakturera köpesskillingen via TDS (utan förskottsbetalning).
Redovisningen till Skatteverket ska också underlättas kraftigt.
MYCKET VIKTIGT inför framtiden.

Uppfödare:
Exakt som ovan. Inkomster och utgifter delas direkt mellan ägarna. När hästen är 10 år och springer in pengar så har mycket vatten runnit under broarna, här är chansen att göra det enkelt för uppfödarna. OCH dessutom underlätta för affärer.

Leasing:
Exakt som ovan – vanligast är att det vid leasing utgår, efter en procentsats, del av prispengarna till ägarna av hästen. Detta skulle enkelt kunna lösas direkt hos Svensk Travsport.

Ett skyndsamt arbete med detta kommer göra de aktiva inom travsporten en ENORM tjänst i arbetet kring hästägandet.

I förlängningen vill jag se att både lärlingar och amatörer också kan använda sig av TDS-systemet. Tänk vad smidigt det skulle vara och vad glada alla skulle vara för en sådan uppdatering. Då slipper vi allt ”swischande” av provisioner och uppsittingar.

Travsporten har en ruggigt läcker framtid – men det är tufft för oss som gör jobbet ute på ”golvet”, det behövs åtgärder som lyfter de aktiva!

Det här vore en drömuppdatering av Svensk Travsport.

Med vänliga hälsningar
Fredrik ”Frasse” Fransson
Proffstränare & företagare i Järvsö