Mycket trevligt att titta på detta lopp – igen och igen!